About Digital Hollywood
Company

Khái quát về công ty

Tên công ty
Công ty cổ phần Digital Hollywood
Trụ sở chính
Tokyo, Chiyoda-ku, Kanda Surugadai 4-6 Ochanomizu Sola City Academia 4F
Số điện thoại đại diện 03-5289-9223
Ngày thành lập
Ngày 3 tháng 10 năm 1994
Ban giám đốc
Giám đốc đại diện kiêm CEO:Yoshimura Takeshi
Giám đốc, Hiệu trưởng:Sugiyama Tomoyuki
Giám đốc, COO:Meguri Kenjiro
Giám đốc (không thường trực):Takahiro Waki
Kiểm toán viên (không thường trực):Takayuki Shibazaki
Số lượng nhân viên
123 người
Phạm vi kinh doanh
<Trường học>
Trường học đào tạo nhà sáng tạo trong các lĩnh vực CG, Web v.v
Trường học online
G’s Academy

<Đại học và Cao học>
Đại học Digital Hollywood (4 năm)
Cao học Đại học Digital Hollywood (Cao học chuyên môn)

<Dịch vụ tư vấn cho các pháp nhân trường học, doanh nghiệp và chính quyền>
Hỗ trợ đưa tài liệu hình ảnh vào giảng dạy cho pháp nhân trường học
Hỗ trợ khai trương và vận hành Digital Hollywood STUDIO
Cổ đông chính
Công ty cổ phần Culture Convenience Club
Các công ty khác
Tổ chức thành viên
Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản
Hiệp hội tiêu chuẩn đại học Nhật Bản
Hiệp hội thiết kế giải pháp mạng Nhật Bản

(Ngày 24 tháng 6 năm 2022)